Denní centrum Elim ve Vsetíně

 

Denní centrum nabízí uživatelům služby možnost provedení hygieny, přípravy či poskytnutí jídla, popřípadě využití sociálního poradenství a odborné pomoci při řešení jejich situace.

Registrační číslo služby: 2514201, odkaz na registr sociálních služeb naleznete zde.

Poslání služby

Posláním služby je poskytnout lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

 

Cílová skupina

Služby denního centra jsou určeny osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 18-ti let, kteří:

 • nevyužívají (nebo momentálně nemohou využívat) pobytových sociálních služeb (např. azylového domu)
 • jsou soběstační v základních životních úkonech a jsou mobilní (zařízení denního centra není bezbariérové)

 

Cíle služby

 • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících s životem na ulici a jejich dopadu na společnost
 • motivování osob bez přístřeší k řešení jejich nepříznivé sociální situace

 

Základní činnosti služby

 • sociální poradenství
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby

 • poskytnutí zázemí pro osobní hygienu (v případě potřeby poskytnutí asistence při osobní hygieně)
 • poradenství o zásadách hygieny a možnostech využívání zdravotnických zařízení
 • transport uživatele do zdravotnického zařízení nebo sjednání návštěvy
 • poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, výdej a výměna šatstva
 • poskytnutí zázemí pro přípravu stravy (v případě potřeby poskytnutí asistence při přípravě stravy)
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při vyřízení osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz, apod.)
 • pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)
 • pomoc při hledání vhodného zaměstnání
 • pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady
 • pomoc při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně)
 • pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami

 

Dostupnost služby

Denní centrum Elim se nachází na adrese: Vsetín, Rokytnice 413 (budova Domu služeb Kotovo). V bezprostřední blízkosti budovy (cca 50 m) je umístěna autobusová zastávka Rokytnice, dům služeb, kde zastavují autobusy MHD č. 5 a autobusové spoje na trase Zlín - Vsetín. Autobusy ze zmíněné zastávky je možno využít pro cestu do centra města Vsetína - na Dolní náměstí, popř. na autobusové nádraží. Od autobusového a vlakového nádraží je denní centrum vzdáleno cca 1 km. Trasu je možno zvládnout i pěšky.

 

Okamžitá kapacita denního centra je 8 klientů.

 

Zařízení je otevřeno:

pondělí - pátek  8:30 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
sobota  8:30 - 12:00 hod.
neděle + svátky 13:00 - 16:00 hod.

 

 

Naši činnost podporují:

 

z programu
Zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

Město Vsetín

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.