Noclehárna Elim ve Vsetíně


Adresa zařízení: Noclehárna Elim, Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín

Tel.: 720 736 700

e-mail: ad(at)elimvsetin.cz

Registrační číslo sociální služby: 4955284 , odkaz na registr sociálních služeb naleznete
zde

Vedoucí Noclehárny Elim: Mgr. Ester Savková

Sociální pracovník: 
Mgr. Hana Skalková, Bc. Pavlína Zetochová

                                       

                                         Noclehárna muži                                                                                                       

 

Nocleharna zeny

                                Noclehárna ženy

 

Poslání služby

Noclehárna je určena osobám bez přístřeší. V noclehárně je možné přenocovat, provést osobní hygienu a řešit svou nepříznivou situaci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, muži i ženy od 18 let do 80 let, schopní sebeobsluhy.

 

Schopnost sebeobsluhy:

 • schopnost samostatně vyjít schody a dojít do prostor noclehárny,
 • schopnost převléknout se bez pomoci,
 • schopnost povléci si povlečení na lůžku,
 • schopnost provést základní úkony osobní hygieny (WC, sprcha, umyvadlo atp.),
 • schopnost po sobě provést základní úklid,
 • schopnost samostatně se najíst.

 

Služba není určena pro:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které potřebují akutní psychiatrickou péči,
 • osoby se závažným mentálním či tělesným postižením, které potřebují bezbariérovost,
 • osoby, které mají možnost řešit svou situaci jiným způsobem,
 • osoby, které nespadají do vymezené cílové skupiny,
 • osoby, kterým bylo pro jejich chování porušující řád noclehárny neumožněn vstup na noclehárnu a trvá stanovená doba, vníž nemohou žádat o opětovné poskytnutí služby,
 • osoby, které by svým chováním narušovaly soužití na noclehárně,
 • osoby, které jsou pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Cíle služby

 

Dlouhodobé

 • snížit sociální a zdravotní rizika související s životem na ulici.


Krátkodobé

 • poskytnout nocleh a možnost provést osobní hygienu min. 65 osobám za rok,
 • motivovat 20 uživatelů služby k posunu do azylového domu, vzbudit jejich chuť řešit svou situaci,
 • motivovat 20 uživatelů k zodpovědnosti za svůj život (např. hledáním práce, spoluprací se státními, zdravotnickými a jinými institucemi apod.),
 • poskytnout 70 balíčků potravinové pomoci a 35 materiální pomoci (ošacení, prostředky pro osobní hygienu apod.),
 • poskytnout základní sociální poradenství 40 uživatelům (např. jednání súřady, zdravotníky, policií apod.).

 

Technické a materiální zázemí

Celková kapacita noclehárny 16 lůžek, z toho jsou 4 lůžka pro ženy a 12 pro muže. Noclehárna pro ženy je v samostaném objektu.

 

Služba Noclehárny Elim je k dispozici vždy večer od 18.45 hod. do rána následujícího dne, a to nejpozději do 7.30 hod.

Vstup na noclehárnu je umožněn v době od 18.45 do 21.30 hod.

 

Naši činnost podporují

z programu

Zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2018

Vs

Město Vsetín

 


 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 
 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.