Poskytované služby pro osoby bez přístřeší

 

Práce s osobami bez přístřeší má ve společnosti Elim Vsetín dlouholetou tradici. Práce začala 1. května 1992 otevřením azylového domu pro muže ve Vsetíně.
Postupem času se služba dále rozšiřovala o další potřebné stupně tak, aby byla co nejblíže široké škále osob bez přístřeší. Od ledna 2014 je poskytovatelem všech sociálních služeb obecně prospěšná společnost Elim Vsetín, o.p.s.

V současné době poskytujeme pro osoby bez přístřeší následující sociální služby:

Ve Vsetíně


                   

     

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm


                    

 

Během poskytování kterékoliv ze služeb je hlavní pozornost zaměřena na osobu uživatele služeb. Jde nejen o uspokojení základních materiálních potřeb – chceme, aby se pomoc týkala celého člověka, jeho těla, duše i ducha.
Konečným cílem služby pro osoby bez přístřeší je opětovné zařazení do společnosti a jejich samostatnost a nezávislost na naší službě.

 

 

 

 

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.