...chceme Vám pomoci nést Vaše těžkosti

Principy poskytování služeb sociální rehabilitace

Principy práce v Sociální rehabilitaci Elim (SR) vycházejí z obecných principů práce ve společnosti Elim Vsetín, o.p.s.
Pracovníci SR přijímají biblické principy jako závazné kritérium své práce, chování a jednání. Rovněž se hlásí k etickému kodexu sociálních pracovníků ČR.

 

  • Princip svobody

Pracovníci ctí svobodu a právo každého člověka na svobodné rozhodování. S moudrostí se snaží vést uživatele k zodpovědnosti při rozhodování a dbají na to, aby se uživatelé mohli rozhodnout s vědomím toho, co pro ně jejich volba znamená (informované rozhodnutí). Pracovníci dbají na to, aby prosazovaná svoboda jednotlivce neutlačovala a neomezovala svobodu jiného člověka či části kolektivu.

 

  • Princip motivace uživatelů služby

Pracovník hledá možnosti jak zapojit uživatele k aktivní účasti při naplňování jejich potřeb. Pracovník motivuje uživatele k účasti v různých zájmových sdruženích a církvích, jsou motivování k dobrovolnické činnosti a smysluplnému využití volného času.

 

  • Princip individuální podpory

Pracovník přistupuje k uživateli jako k osobnosti. Způsob podpory je přizpůsobený uživateli přímo na míru a pracovník pohlíží na situaci uživatele v souvislostech. Pružně reaguje na potřeby uživatele.

 

  • Princip podpory správných finančních návyků

Pracovník nepůjčuje uživatelům žádné finanční prostředky. Pracovník vede uživatele k hospodárnému nakládání s jeho finančními prostředky.

 

  • Princip boje proti závislostem

Během pracovní doby, ale i mimo ni, není dovoleno na pracovišti požívat alkoholické či jiné návykové látky. SR je nekuřácké pracoviště a je zakázáno pracovníkům i uživatelům v prostorách SR kouřit.

 

  • Princip vykání

Všichni pracovníci uživatelům vykají, a také vyžadují, aby uživatelé vykali jim. Jedná-li se o uživatele, se kterým má pracovník přátelské vztahy již z dřívější doby a s tímto uživatelem si tyká, může být toto tykání zachováno.

 

  • Princip ochrany rodin pracovníků

Pracovník uživatele nezve do své domácnosti. Pracovníci nesdělují uživatelům svou adresu a soukromé telefonní číslo ani adresu a soukromá telefonní čísla svých kolegů. Stejně tak nesdělují uživatelům podrobnosti o svých soukromých záležitostech ani o soukromých záležitostech svých kolegů.

 

  • Princip zachování duševní hygieny

Pracovník se pravidelně účastní supervizních setkání jak ve formě skupinových nebo individuálních setkání. Předchází tak možnému vzniku syndromu vyhoření. Seznamuje se s odbornou literaturou, dostatečně relaxuje a nepodceňuje varovné příznaky vyčerpání a onemocnění.

 

  • Princip profesionality

Pracovník nepodbízí uživatelům svou pomoc.
Pracovník se dále odborně vzdělává, zvyšuje svou odbornou kvalifikaci, zasazuje se o uplatňování nových přístupů a metod. Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života uživatelů.

Podpořte nás

Sledujte nás na facebooku

Mohlo by Vás zajímat
Aktuality
03.05.2018 | Skupinové aktivity v SR
 

Program aktivit na květen 2018.

 
Skupinové aktivity v SR
 

všechny aktuality »

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.