Principy práce s osobami bez přístřeší

 

Pro oblast práce s osobami bez přístřeší pracovníci společnosti vypracovali a přijímají následující principy práce, které rozvádějí obecné principy práce ve společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

  • Princip vykání

Všichni pracovníci uživatelům služeb (dále jen uživatelé) vykají a vyžadují také, aby uživatelé vykali jim. Výjimku tvoří případ, pokud si pracovník s uživatelem tykal již před nástupem do služby (např. z dřívější známosti). V takovém případě může být toto tykání zachováno. Ředitel dbá na dodržování tohoto pravidla zejména ze strany uživatelů vůči pracovníkům a pravidlo připomene vždy při představování nového pracovníka.

  • Princip ochrany rodin pracovníků

Je zakázáno zvát uživatele do domácností pracovníků. Všem pracovníkům je zakázáno sdělovat uživatelům své adresy, svá telefonní čísla a čísla do svých domácností a domácnosti kolegů, stejně tak informace o rodinných poměrech a další důvěrnosti.

  • Princip motivování

Uživatelé jsou motivováni k účasti v různých zájmových sdruženích a církvích, ke sportu a smysluplnému využití volného času.

  • Princip nezneužití

Pracovníci mají zakázáno zvát uživatele na brigády do svých domácností a do domácností svých rodinných příslušníků. Rovněž je zakázáno zprostředkovávat brigády u podnikatelů a známých a tak využívat nepříznivé situace, v níž se uživatelé ocitli. Není dovoleno využít volného času uživatelů pro osobní účely pracovníka.
Není dovoleno od uživatelů brát pozornosti za poskytnuté služby. Výjimku tvoří případ, kdy uživatel věnuje drobnou pozornost nikoliv za účelem dosažení výhod při poskytování služby, ale jako projev vděčnosti, a odmítnutí této pozornosti by uživatele urazilo. Věcné pozornosti od uživatelů nelze v žádném případě vyžadovat ani jimi podmiňovat vlídné chování či vstřícnost.

  • Princip podpory správných finančních návyků

Všem pracovníkům je zakázáno půjčovat uživatelům jakékoliv finanční prostředky. Možné je darovat po konzultaci s nadřízeným pracovníkem. Pracovníkům je rovněž zakázáno si od uživatelů finanční prostředky půjčovat a přijímat jakékoliv finanční dary.

  • Princip boje proti závislostem

Pracovníkům je přísně zakázáno konzumovat v pracovní době a na pracovních akcích v rámci Elim Vsetín, o. s., alkohol a drogy. Rovněž je přísně zakázáno alkoholické nápoje do místa výkonu práce vnášet. Prostory pro práci s osobami bez přístřeší jsou nekuřácké pracoviště a pro pracovníky a návštěvy platí v těchto prostorách zákaz kouření.
Pracovní prostředí je takové povahy, že působí psychickou zátěž a zvýšenou náchylnost k závislému chování a jednání. Je bezpodmínečně nutné již náznaky problematického jednání neprodleně řešit s nadřízeným pracovníkem.

  • Princip mlčenlivosti

Všichni pracovníci zachovávají v tajnosti osobní a citlivé údaje uživatelů, především však důvěrná sdělení. Dbají na udržení důvěry a nediskutují záležitosti uživatelů na veřejnosti ani ve svých rodinách.
Mlčenlivost se týká dále výše mzdy a interních záležitostí. Toto pravidlo platí i po ukončení pracovního poměru, dle § 13 a 14 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  • Princip zachování psychické hygieny

Pracovníci berou na vědomí, že práce v azylovém domě může způsobit syndrom vyhoření, pravidelně se účastní supervizních setkání, seznamují s odbornou literaturou na dané téma, dostatečně relaxují a nepodceňují varovné příznaky vyčerpání a onemocnění.

 

Podpořte nás

Sledujte nás na facebooku

Mohlo by Vás zajímat
Aktuality
03.05.2018 | Skupinové aktivity v SR
 

Program aktivit na květen 2018.

 
Skupinové aktivity v SR
 

všechny aktuality »

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.