...chceme Vám pomoci nést Vaše těžkosti

Aktivity Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Elim je financována z projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji financovaného z Evropského sociálního fondu. Anotace projektu ZDE.

 

Našich služeb můžete využívat:

 • při individuálních setkáních se svým pracovníkem. (Tato setkání poskytujeme „na míru" podle Vašich přání a potřeb.)
 • zapojením do organizovaných skupinových aktivit dle výběru níže. (Ve skupinové aktivitě se účastníte programu společně s dalšími několika uživateli služby. Velikost skupin je však nastavena tak, aby se Vám pracovníci mohli v průběhu aktivity dostatečně věnovat).


Aktuální nabídka skupinových aktivit

Aktivity probíhají každý týden.


Kurz angličtiny

Je kurz, jehož cílem je setkávat se dalšími lidmi a naučit se pracovat ve skupině při osvojování si základů anglického jazyka.

 

Kvízárna

Je skupinová aktivita zaměřená na získání všeobecného přehledu z oblasti vlastivědy, zeměpisu, přírodovědy, historie. Zábavnou formou si budeme povídat o zajímavých tématech z uvedených oblastí, promítat filmy, prohlížet fotografie.

Cílem je:

 • aktivizace vlastního myšlení
 • rozvoj vlastního povědomí a osobnosti člověka, získání znalostí z různých oblastí, lepší orientace ve všeobecných znalostech k využití vlastního potenciálu

 

Pracovní terapie

Je tvoření různých předmětů z rozmanitých materiálů (dřevo, papír, látka)

Cíle:

 •    Udržení či obnovení pracovních návyků
 •    Procvičování manuální zručnosti
 •    Schopnost rozvíjet se, naučit se něco nového
 •    Naučit se pracovat samostatně i ve skupině
 •    Navázání nových kontaktů a vztahů


Nabídka specifických skupinových aktivit

Jsou určeny osobám, které mají o tyto aktivity zájem a potřebují se specifické dovednosti v dané oblasti naučit nebo se v nich zdokonalit. Probíhají po domluvě s pracovníky.

 

Besedy

Setkání se zajímavými osobnostmi (právníkem, psychologem, duchovním)

Beseda může probíhat také formou promítání zajímavého filmu, kdy pak může skupina rozebrat, jaké myšlenky je na filmu zaujaly. Cílem je nácvik komunikace, navázání či obnovení sociálních kontaktů a vztahů.

 

Kafárna

Svépomocná skupina určená pro osoby, které se cítí osamocené nebo vyloučené ze společnosti a chtějí se setkat s někým, kdo prožívá nebo prožil něco podobného.

Cíle:

 • oslabit pocity izolace a samoty
 • možnost setkat se s někým, kdo prožívá či prožil něco podobného
 • vzájemně se podpořit, sdílet své pocity, postoje a názory
 • využít prostor pro sdílení svých životních zkušeností, těžkostí, každodenních radostí i starostí
 • nalézt vlastní zdroje a inspiraci k řešení svých problémů
 • smyslem je vzájemná podpora a pocit „nejsem v tom sám"

 

Klub

„Jsme spolu, hrajeme hry". Jedná se o setkávání zaměřené na rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím hry. Cílem je rozvoj sociálních dovedností - získávání, udržování či obnovení sociálních vztahů, rozvoj komunikace, sebepoznání, spolupráce - naučit se pracovat ve skupině, vzájemná podpora, pomoc.

 

Kurz vaření

Obsahem kurzu je příprava studené kuchyně, polévek, hlavních jídel i dezertů. Praktická příprava je realizována ve cvičné kuchyni.

Na kurzu se dozvíte:

 • jak hospodárně nakupovat
 • jak lze sestavit jednoduchý jídelníček
 • jak jídlo uvařit
 • jaké jsou zásady správné výživy
 • jaké jsou zásady správného stolování

 

Nakupování

Skupina společně probere, které suroviny na dané vaření je třeba nakoupit a sepíše nákupní seznam. Pak jde společně nakoupit.

Cíle:

 • Naučit se přípravu na nákup (mít seznam surovin + peníze).
 • Naučit se orientovat v různých druzích obchodů (např. supermarket, řeznictví, zelenina atp.)
 • Naučit se orientovat v jednom obchodě, kam se chodí nejčastěji - kde tam člověk najde různé zboží.
 • Naučit se komunikovat s prodavačkami a platit u pokladny.

 

Hospodaření

Jde o učení se hospodaření s penězi - kolik osobě po odečtení nákupu zbývá peněz na další vaření do konce měsíce a jaké jídlo může uvařit, aby se do měsíčního rozpočtu vešla.

Cíle:

 • Učit se plánovat, která jídla vařit, vzhledem k měsíčnímu rozpočtu.
 • Učit se základy vedení peněžního deníku (příjmy + výdaje za nákupy + zůstatek)

 

Arteterapie

Skupinová aktivita zaměřená na využívání umění, s využitím různých materiálů a technik.

Cíle:

 • poznání sebe sama, rozvoj fantazie, nácvik relaxačních technik, odreagování, upevňování vztahů ve skupině

 

Skupinové cvičení

Cvičení s hudbou, dle individuálních potřeb uživatele, s prvky scénického tance. Jde o tělesné cvičení k protažení a uvolnění svalů, ale také o procvičení paměti.

Cíle:

 • Navázat nové kontakty a vztahy
 • Udržení či rozvoj motorických dovedností
 • Uvolnění svalového napětí
 • Naučit se spolupracovat ve skupině
 • Trénování paměti
Podpořte nás

Sledujte nás na facebooku

Mohlo by Vás zajímat
Aktuality
03.05.2018 | Skupinové aktivity v SR
 

Program aktivit na květen 2018.

 
Skupinové aktivity v SR
 

všechny aktuality »

Copyright © 2009 - 2013
All Rights Reserved.

 

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje    

Elim Vsetín, o.p.s.